Jirkov

Jirkov

Kostel sv. Jiljí a Městská věž
Ještě na začátku 20. století měl Jirkov 4 kostely. Hřbitovní kostel sv. Anny a evangelický kostel byly zbourány, židovská synagoga z roku 1840 slouží jako sběrna odpadových surovin a tak dnes jediním sakrálním objektem v Jirkově zůstal jen kostel sv. Jiljí.Ten stojí na místě raně gotického obranného kostelíka z doby kolem roku 1300. Zbudován byl původně na opevněném ostrůvku v řece Běle a byl přístupný jen po mostě. V roce 1568 byl kostel nově postaven, původní části stavby se však dochovaly. Kolem roku 1748 byla na jeho jižní straně přistavěna Červenohrádecká kaple, v roce 1748 přibyla kaple sv. Jana Nepomuckého se samostatným vchodem z náměstí, dnes zazděným.
V roce 1516 uložil majitel panství Lorenz Glatz své dceři Anně a jejímu manželovi Šebestiánu z Veitmille ve své závěti, aby nechali u jirkovského kostela postavit věž. Základní kameny ke stavbě věže, přimknuté k severní straně kostela, byly však položeny až v roce 1540. Její výstavba trvala pět let a zpřístupněna byla až v roce 1582. Věž má 6 podlaží a je 29 m vysoká. Původně měla obranný charakter. V roce 1640 byl na věži instalován zvon. V roce 1862 získala věž ještě hodiny. V současnosti je Městská věž přístupná veřejnosti jako vyhlídka.

Jirkov
Kroniky se o zdejší lokalitě střídavě jako o Borku nebo Jurkově zmiňují v letech 1321 a 1337. Historické záznamy o osadě Jurkov poprvé bezpečně hovoří v roce 1352. Za upozornění stojí ještě jedna jirkovská zajímavost, kterou jsou Městské sklepy.
Z větší části zachované městské historické sklepy v Jirkově vznikaly v letech 1555 – 1595. Byly v pískovcovém pahorku hloubeny na příkaz majitele panství Kryštofa z Karlovic. Sklepy vznikly jako účinná ochrana majetku, listin a zboží proti živelným pohromám. Hlavním impulzem k tvorbě podzemí byl zřejmě ničivý požár v roce 1554. Velmi brzy se začalo sklepení používat k uskladňování a kvašení piva, které se v Jirkově vařilo od roku 1443. V době druhé světové války využívala sklepy jako úkryt německá armáda. Podobných důlní děl je v České republice pět, jirkovské podzemí je z nich nejstarší. Sklepy jsou cenné jak z geologického hlediska, tak z pohledu historiků. 
Sklepy měly původně až 150 oddělní. V první polovině 19. století došlo k jejich prvnímu většímu narušení, když nad jejich západní částí Jirkovští postavili velký měšťanský pivovar a zároveň se po stržení hradeb začalo město rozrůstat. I přesto až do května roku 2006,kdy byl na místě zbouraného pivovaru postaven hypermarket Tesco, valná většina podzemních prostor zůstala v nezměněné podobě. Postavením Tesca však došlo k úplné ztrátě jedné třetiny sklepů, a to té nejstarší.
Od roku 2004 byly sklepy odbornou firmou Speleo Semily sanovány, aby mohli být zpřístupněny. V roce 2007 byla otevřena trasa o délce 850 m pro veřejnost.

15.10.2010 10:48:34
horeva

Které ruční práce vás baví?

Pletení (6952 | 21%)
Háčkování (6740 | 20%)
Vyšívání (6707 | 20%)
Šití (6638 | 20%)
Jiné (6537 | 19%)
Kontakt: eva.haf@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one