Kontemplativní

kontemplativní  -  vnitřní, rozjímavý, hloubavý, přemítavý 

slovo kontemplativní v praxi:


kontemplace.org
Kontemplace je cesta do nitra po stopách křesťanských mystiků. Pojem sám pochází z řeckého theoria, což znamená dívat se, nazírat.


katolik.cz
Slovo kontemplace se dá zjednodušeně a nejobecněji vyložit jako rozjímání, čili prodlévání člověka v Boží přítomnosti. Etymologicky tento výraz znamená "s velkým obdivem a uvažováním dlouho hledět". 
Často se používá spojení "kontemplativní řády". Jsou to ty, jejichž prvořadým úkolem je věnovat se intenzivně modlitbě a rozjímání, narozdíl od činných řádů, které své poslání realizují např. v charitní službě člověku.

 
jogin.cz
Kontemplativní sexualita umožňuje spontánně vnímat náš vztah k Vesmíru. Skutečná "technika" milostného aktu nemá primární důležitost, protože zde není žádný cíl, který by měl být dosahován. Při tomto přístupu jsou muž a žena spontánně na cestě k sebe-objevení, aniž by předem něco předpokládali nebo očekávali, ale vášnivě prožívají to co existuje v přítomném okamžiku. 

17.10.2007 11:11:37
horeva

Které ruční práce vás baví?

Pletení (6952 | 21%)
Háčkování (6740 | 20%)
Vyšívání (6707 | 20%)
Šití (6638 | 20%)
Jiné (6537 | 19%)
Kontakt: eva.haf@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one