Sedm poučení do života od A.Schopenhauera

Sedm poučení do života od A.Schopenhauera - obrázek

Sedm poučení do života od A.Schopenhauera - obrázek

Tak co je nového pane Schopenhauer?
Arthur Schopenhauer (22. února 1788 Gdaňsk – 21. září 1860 Frankfurt nad Mohanem) byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzsche.
z knihy Životní moudrost od německého filozofa Arthura Schopenhauera (1788 - 1860)

1. V každém případě se pečlivě chraňme o nějakém člověku z nové známosti si utvořit příliš příznivé mínění, jinak budeme ve většině případů k vlastní hanbě nebo dokonce škodě zklamáni.

2. Nevyvracejte mínění žádného člověka, nýbrž pomysleme, že kdybychom mu chtěli vymluvit všechny nesmysly, ve které věří, mohli bychom se dožít Metuzalémova věku, a nebyli bychom s tím hotovi.

3. U mnohých lidí jde jejich malicherná ješitnost tak daleko, že se cítí ohroženi, projevíš-li v rozmluvě ducha a rozum nebo neskryješ-li je dostatečně. Zrovna urážku cítí, byť ji ještě tají: nezkušený marně přemýšlí a hlavu si láme, čím si pro vše na světě asi zasloužil jejich nevraživost a zášť.

4. Zdvořilost je tichou úmluvou vzájemně nevidět mravně a intelektuálně svoji ubohost a nepřipomínat si ji, proto na oboustranný prospěch nedostane se tak snadno na světlo. Zdvořilost je tedy cnost, tudíž nezdvořilost je hloupost; jejím prostřednictvím bez potřeby a svévolně si činit nepřátele, je zběsilost, jako když zapálíme svůj dům.

5. Nemáme pokud možno k nikomu chovat zášť, avšak zapamatovat si a v paměti podržet jednání každého, abychom podle toho  určili jeho cenu, aspoň vzhledem k sobě, a řídili jím své jednání a chování vůči němu, jsouce stále přesvědčeni o nezměnitelnosti povahy: zapomenout špatný rys nějakého člověka jest, jako bychom zahodili těžce nabyté peníze. Takto se však chráním před pošetilou důvěřivostí a před pošetilím přátelstvím.

6. Zatímco postavení a bohatství se ve společnosti vždy mohou nadít určité úcty, duševní přednosti ji očekávat nesmějí: v nejpříznivějším případě budou ingorovány, jinak se však na ně bude hledět jako na jakýsi druh drzosti anebo jako na něco, čeho člověk nabyl nedovoleným způsobem a nyní se opovažuje tím pyšnit: za čož mu každý v tichosti chystá nějaké jiné pokoření a jen čeká na příležitost k tomu. I nejpokornějšímu chování se stěží podaří vyprosit si odpuštění za duševní převahu.

7. Čím je tělu teplota, tím je duchu blaživý pocit převahy, proto se každý tak instinktivně, jako ke kamnům nebo k slunečnímu jasu, blíží tomu předmětu, který mu ji slibuje. Takový však může být jen ten, kdo stojí níže, muž vlastnostmi ducha, krásou žena ... Právě proto je duševní převaha každého druhu vlastností velice izolující: lidé se jí vyhýbají a nenávidí ji a jako záminku pro to si vymýšlejí různé chyby toho, kdo nad ně vyniká. Právě tak působí mezi ženami krása: velmi hezká děvčata nemají přítelkyně ani společnosti.

A ještě dva citáty:
Život jednotlivce je z celkového pohledu vždy tragédií, ale v podrobnostech je to komedie.
To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy.

životopis
dílo
autor vtipného obrázku Robert Gernhardt

 

29.07.2008 11:00:22
horeva

Které ruční práce vás baví?

Pletení (6952 | 21%)
Háčkování (6740 | 20%)
Vyšívání (6707 | 20%)
Šití (6639 | 20%)
Jiné (6537 | 19%)
Kontakt: eva.haf@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one